Pekkarinen hallitukselle: Sekasortoon nopea muutos

30.4.2013, 11:45 -

mielestä koulutus, tutkimus ja monet biotalouden, kaivosteollisuuden, ICT – teollisuuden suuret