Luonnonsuojeluliitto: Majavakin rakentaa pitävämmän padon kuin Talvivaara

30.4.2013, 13:03 -

Suomen luonnonsuojeluliitto ihmettelee Talvivaaran selitystä sen lähivesistöjen pH-arvojen noususta… käyttämättä lähivesistöjen vesiä talous- ja virkistyskäyttöön. Talvivaaran ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla