Hallitus tavoittelee ympäristömyönteistä kaivosteollisuutta

30.4.2013, 05:36 -

UP/Mika Peltonen Panostamalla ympäristömyönteisen kaivannaisteollisuuteen Suomessa luodaan… kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -toimintaohjelman. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi