Ely-keskus ei rajoittaisi Talvivaaran juoksutuksia

30.4.2013, 10:31 -

Kainuun ely-keskus ei rajoittaisi kaivosyhtiö Talvivaaran luontoon johdettavan veden määrää…. Ely-keskus esittää, että Talvivaara velvoitetaan tutkimaan jätevesille vaihtoehtoisia purkupaikkoja