Veden käyttörajoituksia suositellaan Talvivaaran eteläpuolella

29.4.2013, 16:22 -

Talvivaaran eteläpuolisten lähivesistöjen vettä ei tällä hetkellä suositella talous- ja virkistyskäyttöön. Tutkimuksissa on todettu Lumijoen ja Kivijoen veden happamuuden nousseen normaalitasoon