Talvivaaralla useita kehityshankkeita VTT:n toteuttaman kipsisakka-altaan vuodon tutkinnan pohjalta

29.4.2013, 13:51 -

Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 29.4.2013 Talvivaaralla useita kehityshankkeita VTT…”) toteutti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (”Talvivaara” tai ”Yhtiö”) hallituksen toimeksiannosta