Talvivaara syyttää vesiongelmasta majavia – rakensivat padon, joka ei vuoda

29.4.2013, 20:32 -

kaivannaisteollisuuteen kohdistunutta myyräntyötään. Asiasta kertoivat Kaleva ja STT lähteenään Talvivaaran