Talvivaara syyttää kohonneista pH-arvoista majavapatoa

29.4.2013, 19:24 -

Talvivaaran kaivosyhtiö syyttää sen eteläpuolisten lähivesistöjen, Lumijoen ja Kivijoen, pH:n… on kehotettu olemaan käyttämättä lähivesistöjen vesiä talous- ja virkistyskäyttöön. Talvivaaran