Talvivaara kämpar med smältvatten och gammalt avfall

29.4.2013, 04:24 -

Först nyligen har en stor del av de reningssystem som behövs i Talvivaara blivit färdiga. Men det… utspritt i natursjöarna. Mycket av Talvivaaras tid och resurser går just nu åt till att putsa upp efter de