Kaivosten maineeseen ryhtiä vastuullisuusohjelmalla

29.4.2013, 10:31 -

tavoite saavutettaisiin vuoteen 2030 mennessä. Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmat ovat tuoneet alan