Ely-keskus: päästettävien vesien määrälle ei rajaa – metalleille kyllä

29.4.2013, 13:11 -

Talvivaaran ympäristöluvassa pidä asettaa rajoituksia. Luontoon johdettavien aineiden määrälle sen… virtaamat ovat pieniä ja veden vaihtuvuus järvissä on hidasta. Talvivaara on ely-keskuksen mukaan