Ely-keskus ei rajoittaisi Talvivaaran juoksutuksia ympäristöluvassa

29.4.2013, 12:43 -

STT Kainuun ely-keskus ei rajoittaisi kaivosyhtiö Talvivaaran luontoon johdettavan veden määrää…. Ely-keskus esittää, että Talvivaara velvoitetaan tutkimaan jätevesille vaihtoehtoisia purkupaikkoja