ELY antoi lausunnon ympäristöluvasta: Vesien juoksutusta jaksotettava

29.4.2013, 12:13 -

muuttamisesta koskien Talvivaaran ylimääräisten vesien puhdistamista ja johtamista alapuolisiin… lausuntonsa Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta sekä