Asuntoministeri lietsoo intoa puurakentamiseen

29.4.2013, 13:00 -

jatkuu. Puurakentamisesta voi hänen mielestään tulla kaivosteollisuutta suurempi työllistäjä. Erityisesti