Lumijoen suu tukittu, vettä vuotaa vallin kautta

27.4.2013, 06:11 -

, Kalliojärveen, Kolmisoppeen ja Jormasjärveen. Kuva: Pertti Granqvist Talvivaaran kaivosyhtiö on… maapadolla. Virtaamaa ei joen yläjuoksulla enää ole. Talvivaara on toiminut omilla maillaan