Talvivaaran lisäjuoksutuslupa hylättiin, mutta juoksutukset jatkuvat ennallaan

26.4.2013, 09:40 -

Talvivaara jatkaa puhdistettujen jätevesien juoksuttamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin entiseen… mieluummin kuin päästää patoaltaat vaarallisen täyteen. Talvivaaran kaivosalueella on yhtiön oman arvion