Talvivaara får fortsätta släppa ut vatten

26.4.2013, 15:20 -

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutade på fredagen att Talvivaara inte behöver följa Vasa… fick Talvivaara tillstånd att släppa ut sammanlagt 1,8 miljoner kubikmeter vatten fram till slutet av