Kehitysministeri Heidi Hautala Tadzhikistaniin

26.4.2013, 05:28 -

huumeiden ja ihmiskaupan kannalta keskeinen. Lisäksi ministeri tutustuu myös Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) geologian alan tietojärjestelmiä ja niiden avoimuutta kehittävään alueelliseen hankkeeseen