Kaivosten jatkuvat ongelmat toivat raja-arvon sulfaatille

26.4.2013, 07:33 -

pahasti pieleen Muun muassa Talvivaaran sulfaattipäästöt näkyvät vesistössä Uusimpaan Sotkamon… raja-arvo myös sulfaatille. Tähän mennessä esimerkiksi Talvivaaran kaivoksen ja Raahen kultakaivoksen