Kaivosalueen rajat näkyvät jo luonnossa

25.4.2013, 11:01 -

käsittelyssä. Dragon Miningin Oriveden kultakaivoksen lähijärvessä on todettu huomattavasti kohonneita… kaivoksen ja sen apualueiden metsämaan arvo. Kaivosyhtiö pakkolunastaa itselleen käyttöoikeuden