Kainuuseen suunnitteilla yli 200 tuulivoimalaa

25.4.2013, 18:53 -

luopuvansa liiketoiminnoistaan Suomessa. Talvivaaran kaivososakeyhtiölläkin on oma