Talvivaara juoksuttaa

23.4.2013, 21:23 -

Viime keväänä puutuin kirjoituksessani Talvivaaran aiheuttamiin ympäristöriskeihin. Tuolloin… viimeisiksi. Ympäristöministeriön teettämä Talvivaara-selvitys kertoo koruttomasti, että kaivoksen vesitase