Rundgren puhui Jäämeren radan puolesta

23.4.2013, 14:21 -

teollinen ja taloudellinen kehitys – kaivosteollisuus, liikenneyhteydet ja infrastruktuuri”. Rundgren