Fortsatt förlust för Endomines

23.4.2013, 07:22 -

Endomines redovisar ett resultat efter skatt på -5,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2013… miljoner kronor ( 34,5 ). Kassaflödet uppgick till 18,9 miljoner kronor ( -1,0 ). Endomines