Suomaisema on Etelä-Pohjanmaalla pirstouttunutta – käyttökelpoisia turvevaroja löytyi kymmeniä tuhansia hehtaareja

22.4.2013, 14:14 -

nykyisten laatuvaatimusten mukaan. Luontotiedot keräsi GTK Etelä-Pohjanmaan merkittävimmiltä