Mitä Talvivaarassa on 20 vuoden päästä?

22.4.2013, 10:08 -

, luonnonsuojelun sekä kaavoituksen osalta.” –Kaivannaisteollisuuden toiminnanjohtaja Pekka Suomela