Vapo kiistää viivytelleensä Pursialan myrkkypuhdistuksissa

20.4.2013, 06:49 -

kloorifenoleita sisältäneitä kemikaaleja. Pilaantuma on lähtenyt leviämään entiseltä sahan alueelta… jätevesipuhdistamolle puhdistettavaksi. Etelä-Savon ely-keskuksen ympäristöinsinööri Esa Rouvinen sanoo kaivon toimivan