Pernajassa ja Myrskylässä pureudutaan maaperään

19.4.2013, 10:29 -

otettavien näytteiden avulla. Geologian tutkimuskeskus tekee työtä maastossa jalkaisin tai olemassa… selvitystyölle. Selvityksen rahoittavat Geologian tutkimuskeskus, Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto