Liuskekaasu sekoittaa energiamarkkinoita

19.4.2013, 12:57 -

valmistaa kemikaaleja niin kutsuttuun vesisärötys-prosessiin. Kemikaalit on valmistettu kitkaa… sijoitusmarkkinakatsauksessaan. EU miettii kemikaalikieltoa, mitä tekee Kemira? Yhdysvalloissa liuskekaasu