Talvivaara aloittaa malmintuotannon suunniteltua aiemmin

18.4.2013, 08:03 -

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj keskeyttää helmikuussa 2013 aloitetut lomautukset käynnistääkseen keskeytyksissä olleen malmin louhinnan ja malminkäsittelytoiminnot uudelleen toukokuussa 2013