Ranta-asukkaat mielivät pohjapatoa Haajaistensalmeen

18.4.2013, 05:44 -

padosta esityksen Sonkajärven kunnalle ja Talvivaaran kaivokselle. Asukkaiden mukaan pohjapato voisi… voisi ilmetä. – Mikäli Kiltuanjärven vesi tilapäisestikin sisältäisi runsaasti Talvivaaran