Uraanin tärkeimmältä haittavaikutukselta puuttuu raja-arvo

17.4.2013, 02:41 -

Talvivaaran ulkopuolisissa laskuvesissä uraania on havaittu enimmillään 28 mikrogrammaa litrassa… Talvivaaran päästöjen seurauksena Ministeriön mukaan uraanin raja-arvoa on tarkoitus laskea