Toimivia ratkaisuja jהtevedenkהsittelyyn

17.4.2013, 06:44 -

ja arjessa, kun oma ja naapurin kaivo, sekä uimavedet pysyvät kunnossa. Asianmukaisesti toimiva… prosessi, jota muun muassa viemäriin huuhdeltavat kemikaalijätteet saattavat häiritä. Myöskään jätemaalit