Talvivaara ei julkaise raporttia marraskuun vuodosta

17.4.2013, 11:54 -

hallintaan liittyvistä käyttökustannuksista sisällytettiin Talvivaaran taseeseen 31.12.2012. Talvivaara on… korjaustoimenpiteet. Talvivaaran Kaivosyhtiön Oyj:n hallituksen jäsen Kirsi Sormunen toteaa, että yhtiö