Rautaruukki varoittaa Mustavaaran kaivossulaton pölyistä

17.4.2013, 05:41 -

alueella. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on saanut Mustavaaran kaivoksen sulattohankkeen… myös Natura-arviointi. Mustavaaran kaivos voi sijoittua joko Raahen satamaan tai Ouluun Ruskonselän