Lomautukset loppuvat, malmintuotanto alkaa

17.4.2013, 17:06 -

Talvivaara keskeyttää lomautukset malmintuotannon käynnistämisen vuoksi. Yhtiö kertoi lomautusten… liuotusprosessiin ennakoitua nopeammin edesauttaa myös Talvivaaran tuotantotavoitteiden saavuttamista ja