Hautala: Solidiums ställning borde omarbetas

17.4.2013, 03:59 -

ställning till frågor som gäller Solidium. Ett exempel på det här är Talvivaara-katastrofen, säger… Talvivaara till 17 procent, och är nu gruvbolagets största ägare. Hautala säger också att dialogen mellan