Sotkamo Silverille ympäristölupa Tipaksen kaivokselle

16.4.2013, 09:47 -

kaivoksen rakentamisessa tarvittavan tarvekiven louhintaa kaivospiirin alueelta, malmin, sivukiven ja… Tipaksen (aiemmin Taivaljärven) hopeakaivoksen toimintaan. Ympäristölupa koskee, niiltä osin kuin