Sotkamo Silver sai ympäristöluvan

16.4.2013, 07:46 -

Hopeakaivosyhtiö Sotkamo Silver on saanut ympäristö- ja vesitalousluvan Sotkamossa sijaitsevan… monimetallimalmia ja sivukiveä avolouhoksesta ja maanalaisesta kaivoksesta. Käsitellyt jätevedet Sotkamo Silver saa