Perän omistusosuus Talvivaarassa romahti

16.4.2013, 09:37 -

Mukana ovat suora ja välillinen omistus. Välillisesti omistetut osakkeet sisältävät Talvivaaran johdon omistusyhtiön, Talvivaara Managementin osakkeet. Talvivaara sai kerättyä osakeannilla 261