Pekka Perän omistusosuus Talvivaarassa romahti

16.4.2013, 08:25 -

omistetut osakkeet sisältävät Talvivaaran johdon omistusyhtiön, Talvivaara Managementin osakkeet. Talvivaara…Kaivosyhtiö Talvivaaran toimitusjohtajan Pekka Perän omistusosuus yhtiössä on laskenut osakeannin