Pekka Perän omistus Talvivaarassa laski: nyt noin 6,5 prosenttia

16.4.2013, 08:11 -

Kaivosyhtiö Talvivaaran toimitusjohtajan Pekka Perän omistusosuus yhtiöstä on vähentynyt selvästi. Arvopaperimarkkinalain mukaisen liputusilmoituksen mukaan Perä omistaa tällä hetkellä Talvivaaran