Kaivoshanke jarruttaa jo investointeja Rukalla

16.4.2013, 03:36 -

” –työryhmässä, jonka jäsen hän on. Työryhmä julkaisee raportin kestävästä kaivannaisteollisuudesta vielä