Debatt i Finland 15/2013

16.4.2013, 07:49 -

gruvbolaget Talvivaara som haft upprepade miljöproblem med spillvatten under vintern (Se tidigare Debatt…. Emissionen var nödvändig för att Talvivaara skall lyckas med sin sanering efter alla motgångar. Något ljusare