Talvivaaran hakee lisää vesienjuoksutuslupaa – juoksutukset melkein kaksi täysperävaunurekkaa minuutissa

15.4.2013, 10:45 -

Etelään lähtevä purkuputki Talvivaaran kaivoksella Kuva: Heikki Rönty / Yle Mistä on kyse? Talvivaaran kaivosyhtiö aikoo laskea tehdasalueen hulevesiä ja sekundääriliuotusalueen suojapumppausvesiä