Föreningshusruinerna röjs bort

15.4.2013, 12:18 -

enhetschef Gert Wahtera på Nordkalk, som äger tomten. Ruinerna ligger intill Nordkalks nuvarande dagbrott… februari. Nordkalk vet inte ännu vad som ska hända med tomten, men några omedelbara planer på