Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

12.4.2013, 09:00 -

mukainen liputusilmoitus Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (”Talvivaara” tai ”Yhtiö”) on 11.4.2013… 11.4.2013 myynyt koko omistuksensa Talvivaarasta. Ilmarinen ei myöskään omista Talvivaaran