Periferia vai kasvuapaja? Venäjä jakaa yhtiöitä

12.4.2013, 03:25 -

pitkäaikaisia huoltosopimuksia muun muassa kaivosteollisuuden yrityksiltä. Kemira – odotuksena…. Suurin muutosuhka liittyy logistiikkakustannuksiin, koska Kemira kuljettaa suuria määriä kemikaaleja