NTM-centralen oroad över Talvivaaras basänger

12.4.2013, 13:15 -

Vasa förvaltningsdomstol kommer att behandla Talvivaaras plan att öka avtappningen av vatten från… naturskyddsförbund kritiserar Kajanalands NTM-central och kräver att övervakningen av Talvivaara