Matkailun ja kaivostoiminnan tasapainoinen kehitys

12.4.2013, 11:03 -

ministereille ja heidän avustajilleen. Olennainen osa MaRan vaatimusta on kaivoslain uudistaminen siten, että